KIM GIÁP
Phân bón Lan 20-20-20- 567gr

Phân bón Lan 20-20-20- 567gr

Giá: 85,000 vnđ
Phân bon Lan 6-30-30- 567gr

Phân bon Lan 6-30-30- 567gr

Giá: 85,000 vnđ
Phân bón lá 30-10-10+TE 1kg

Phân bón lá 30-10-10+TE 1kg

Giá: 120,000 vnđ
Phân bón lá 20-20-20+TE 1kg

Phân bón lá 20-20-20+TE 1kg

Giá: 120,000 vnđ
Phân bón lá 6-30-30+TE 1kg

Phân bón lá 6-30-30+TE 1kg

Giá: 120,000 vnđ
Phân bón lá 10-55-10+TE 1kg

Phân bón lá 10-55-10+TE 1kg

Giá: 120,000 vnđ
Phân bón lá 15-30-15+TE 1kg

Phân bón lá 15-30-15+TE 1kg

Giá: 120,000 vnđ
Phân bón lá B1 100cc

Phân bón lá B1 100cc

Giá: 20,000 vnđ
Phân bón lá B1 235cc

Phân bón lá B1 235cc

Giá: 30,000 vnđ
Phân bón lá B1 500cc

Phân bón lá B1 500cc

Giá: 65,000 vnđ
Phân bón lá B1 1 lít

Phân bón lá B1 1 lít

Giá: 110,000 vnđ
Phân bón lá B1 3.8 lít

Phân bón lá B1 3.8 lít

Giá: 320,000 vnđ
Phân Cá Alaska 500ml

Phân Cá Alaska 500ml

Giá: 80,000 vnđ
Phân Cá Alaska 1 lít

Phân Cá Alaska 1 lít

Giá: 130,000 vnđ
Phân Cá Alaska 3.8lít

Phân Cá Alaska 3.8lít

Giá: 400,000 vnđ
Humic Acid 322-1lit

Humic Acid 322-1lit

Giá: 95,000 vnđ
Humic Acid 14 % 1lit

Humic Acid 14 % 1lit

Giá: 100,000 vnđ
Humic Acid 322-3.8lit

Humic Acid 322-3.8lit

Giá: 300,000 vnđ
Phân bón lá seaweed 500ml

Phân bón lá seaweed 500ml

Giá: 65,000 vnđ
Phân bón lá seaweed 1 lít

Phân bón lá seaweed 1 lít

Giá: 110,000 vnđ
Phân bón lá seaweed 3,8 lít

Phân bón lá seaweed 3,8 lít

Giá: 360,000 vnđ
Dầu cá ALASKA

Dầu cá ALASKA

Giá: 440,000 vnđ
Vitamin B1

Vitamin B1

Giá: 320,000 vnđ
Rong biển 01

Rong biển 01

Giá: 110,000 vnđ
Phân Cá Alaska 100ml

Phân Cá Alaska 100ml

Giá: 25,000 vnđ
Các loại phân bón lá 01

Các loại phân bón lá 01

Giá : Liên hệ
SUPPER TOMATO 18-19-30- 1kg

SUPPER TOMATO 18-19-30- 1kg

Giá: 140,000 vnđ
Phân Bón Rong Biển USA 100%

Phân Bón Rong Biển USA 100%

Giá: 110,000 vnđ
Phân bón lá B1 Thái 4 lít

Phân bón lá B1 Thái 4 lít

Giá: 600,000 vnđ
Siêu Mập Ki F1 cho Lan 50ml

Siêu Mập Ki F1 cho Lan 50ml

Giá: 70,000 vnđ
Vitamin B1 Thái Lan

Vitamin B1 Thái Lan

Giá: 600,000 vnđ
Supper Home 1 lit - USA

Supper Home 1 lit - USA

Giá: 150,000 vnđ
Kích rễ Rootone 235cc

Kích rễ Rootone 235cc

Giá: 35,000 vnđ
Viên nén ươm hạt

Viên nén ươm hạt

Giá: 1,000 vnđ
Nano Sắt AHT 100cc

Nano Sắt AHT 100cc

Giá: 30,000 vnđ
Phân bón HVP 401.N- 250ml
Mới

Phân bón HVP 401.N- 250ml

Giá: 25,000 vnđ
Siêu ra rễ 3m 100ml

Siêu ra rễ 3m 100ml

Giá: 20,000 vnđ
Humic Acid Powde-USA-1kg

Humic Acid Powde-USA-1kg

Giá: 100,000 vnđ
Dưỡng chất AB cho Lan

Dưỡng chất AB cho Lan

Giá: 90,000 vnđ
B1 Thái trắng 1lit

B1 Thái trắng 1lit

Giá: 200,000 vnđ
B1 Thái trắng 500ml

B1 Thái trắng 500ml

Giá: 120,000 vnđ
B1 Thái trắng 100ml

B1 Thái trắng 100ml

Giá: 30,000 vnđ
Canxi nitrat -1kg

Canxi nitrat -1kg

Giá: 35,000 vnđ
Magie Sunphat-1kg

Magie Sunphat-1kg

Giá: 40,000 vnđ
Phân bón tổng hợp HVP

Phân bón tổng hợp HVP

Giá: 100,000 vnđ
Phân Hữu Cơ Wehg USA 1lit

Phân Hữu Cơ Wehg USA 1lit

Giá: 140,000 vnđ
B1 Thái 3.6 ra hoa  lit va 5lit

B1 Thái 3.6 ra hoa lit va 5lit

Giá: 180,000 vnđ
B1 Thái xanh

B1 Thái xanh

Giá: 30,000 vnđ
Orchid food

Orchid food

Giá: 55,000 vnđ
Nano Silic (Si) 100cc

Nano Silic (Si) 100cc

Giá: 30,000 vnđ
Nano Magie Mangan Canxi 100cc

Nano Magie Mangan Canxi 100cc

Giá: 30,000 vnđ
Nano Magie Mangan Canxi 1L

Nano Magie Mangan Canxi 1L

Giá: 150,000 vnđ
Nano Bạc AHT 100ml

Nano Bạc AHT 100ml

Giá: 40,000 vnđ
Nano Bo-Canxi AHT 100ml

Nano Bo-Canxi AHT 100ml

Giá: 30,000 vnđ
Nano đồng AHT 100ml

Nano đồng AHT 100ml

Giá: 30,000 vnđ
Nano kẽm AHT 100ml

Nano kẽm AHT 100ml

Giá: 30,000 vnđ
Nano Bạc AHT 500ml

Nano Bạc AHT 500ml

Giá: 170,000 vnđ
Nano đồng AHT 500ml

Nano đồng AHT 500ml

Giá: 85,000 vnđ
Nano kẽm AHT 1L

Nano kẽm AHT 1L

Giá: 150,000 vnđ
Phân bón Lan- Thai Lan 200cc

Phân bón Lan- Thai Lan 200cc

Giá: 60,000 vnđ