KIM GIÁP
Phân Kina 01 Lân 52

Phân Kina 01 Lân 52

Giá: 10,000 vnđ
Siêu phẩm ra rễ TakeRoot

Siêu phẩm ra rễ TakeRoot

Giá: 220,000 vnđ
Kích rễ Vitamax 200ml

Kích rễ Vitamax 200ml

Giá: 35,000 vnđ
Tinh vôi bột 100% -1kg

Tinh vôi bột 100% -1kg

Giá: 25,000 vnđ
Phân bón rễ Rootplex 500ml

Phân bón rễ Rootplex 500ml

Giá: 65,000 vnđ
Phân bón rễ Rootplex 1 lít

Phân bón rễ Rootplex 1 lít

Giá: 110,000 vnđ
Ra rễ cực mạnh 3MW 500g

Ra rễ cực mạnh 3MW 500g

Giá: 55,000 vnđ
Canxi nitrat -1kg

Canxi nitrat -1kg

Giá: 35,000 vnđ
Magie Sunphat-1kg

Magie Sunphat-1kg

Giá: 40,000 vnđ
Ra rễ Rooting powder- USA

Ra rễ Rooting powder- USA

Giá: 220,000 vnđ
Phân bón Rootplex

Phân bón Rootplex

Giá: 110,000 vnđ
Ra rễ hum 555 Hà Lan

Ra rễ hum 555 Hà Lan

Giá: 10,000 vnđ
Thuốc trị thối rễ

Thuốc trị thối rễ

Giá: 300,000 vnđ
Phân bón rễ Root Boost

Phân bón rễ Root Boost

Giá: 300,000 vnđ
Trichoderma Bacillus

Trichoderma Bacillus

Giá: 75,000 vnđ