KIM GIÁP
Phân hữu cơ Bỉ (1Kg)

Phân hữu cơ Bỉ (1Kg)

Giá: 25,000 vnđ
Phân hữu cơ Bio.Land 1kg

Phân hữu cơ Bio.Land 1kg

Giá: 70,000 vnđ
Phân NPK 20-20-15 (1Kg)

Phân NPK 20-20-15 (1Kg)

Giá: 35,000 vnđ
Phân Đầu Trâu Siêu Kali

Phân Đầu Trâu Siêu Kali

Giá: 10,000 vnđ
Phân Kina 01 Lân 52

Phân Kina 01 Lân 52

Giá: 10,000 vnđ
HVP 301-B hoa cảnh (1kg)

HVP 301-B hoa cảnh (1kg)

Giá: 20,000 vnđ
Siêu phẩm ra rễ TakeRoot

Siêu phẩm ra rễ TakeRoot

Giá: 220,000 vnđ
Siêu phẩm ra rễ CLONEX

Siêu phẩm ra rễ CLONEX

Giá: 550,000 vnđ
Kích rễ Vitamax 200ml

Kích rễ Vitamax 200ml

Giá: 35,000 vnđ
Phân bón rễ Rootplex 500ml

Phân bón rễ Rootplex 500ml

Giá: 65,000 vnđ
Phân bón rễ Rootplex 1 lít

Phân bón rễ Rootplex 1 lít

Giá: 110,000 vnđ
Ra rễ cực mạnh N3M 500g

Ra rễ cực mạnh N3M 500g

Giá: 55,000 vnđ
Ra rễ cực mạnh N3M 500g

Ra rễ cực mạnh N3M 500g

Giá: 55,000 vnđ
Canxi nitrat -1kg

Canxi nitrat -1kg

Giá: 35,000 vnđ
Ra rễ cực mạnh N3M 1Kg

Ra rễ cực mạnh N3M 1Kg

Giá: 110,000 vnđ
Magie Sunphat-1kg

Magie Sunphat-1kg

Giá: 40,000 vnđ
Siêu Magie USA-250ml

Siêu Magie USA-250ml

Giá: 90,000 vnđ
Ra rễ Rooting powder- USA

Ra rễ Rooting powder- USA

Giá: 220,000 vnđ
Phân bón Rootplex

Phân bón Rootplex

Giá: 110,000 vnđ
Ra rễ hum 555 Hà Lan

Ra rễ hum 555 Hà Lan

Giá: 10,000 vnđ
Phân NPK 17-15-7+TE 1kg

Phân NPK 17-15-7+TE 1kg

Giá: 35,000 vnđ
Thuốc trị thối rễ

Thuốc trị thối rễ

Giá: 300,000 vnđ
Phân bón rễ Root Boost

Phân bón rễ Root Boost

Giá: 300,000 vnđ
Trichoderma Bacillus

Trichoderma Bacillus

Giá: 75,000 vnđ