KIM GIÁP
Phân Cá Mỹ tan chậm 1kg

Phân Cá Mỹ tan chậm 1kg

Giá: 90,000 vnđ
Phân Chì kích hoa 2-0-38

Phân Chì kích hoa 2-0-38

Giá: 130,000 vnđ
Phân Vàng Tan Chậm 14-14-14

Phân Vàng Tan Chậm 14-14-14

Giá: 110,000 vnđ
Đất Sét Nung

Đất Sét Nung

Giá: 15,000 vnđ